Thai Silk

Thai Silk

Thai Silk Pah Sin Teen Jok of Royal Chiangmai Red Hem

คุณสามารถระบุจำนวนได้ที่หน้าชำระเงิน

รวมเฉลิมฉลองผ้าไหมไทยล้านนากับช่างฝีมือหญิงเฮือนผ้าอาภรณ์ที่ สืบสานมรดกแห่งผ้าไหมล้านนามากว่า 20 ปี "

รวมเฉลิมฉลองผ้าไหมไทยล้านนากับช่างฝีมือหญิงเฮือนผ้าอาภรณ์ที่ สืบสานมรดกแห่งผ้าไหมล้านนามากว่า 20 ปี

The art of Thai silk

ซิ่นราชสำนักเชียงใหม่ “หงส์ดำเชียงแสน”

- เป็นลายโบราณของกลุ่มซิ่นไทยวน ซึ่งผ้าซิ่นโบราณมีอายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี

- ลายเล็ก ๆ ด้านข้างอีก 3 แถว เรียกว่า “ลายนกกินน้ำร่วมต้น และส่วนด้านล่างของตีนซิ่น บริเวณรอยต่อของผ้า ตกแต่งลวดลายเป็นเส้นห้อยลงไปเรียกว่า “หางสะเปา”

- วัสดุที่ใช้ในการทอ เส้นยืนจะเป็นเส้นไหมสีดำ ส่วนเส้นพุ่งเป็นเส้นไหมเช่นกัน จกลายด้วนดิ้นโลหะเกรดดีสีทอง สีนาค สีเงิน 4 เส้น สลับกับเส้นไหมหลากสี 4 เส้น

- ใช้เวลาทอถึง 3 สัปดาห์

Pah Sin Heritage

ผ้าซิ่นเป็นเครื่องแต่งกายของหญิงล้านนา ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ทางภาคเหนือของไทย ที่บอกเล่าวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ล้านนาผ่านลวดลายที่ถักทอขึ้น และแสดงถึงภูมิปัญญาของช่างทอผ้าโบราณ ปัจจุบันถือเป็นของหายาก เพราะช่างทอที่เรียกว่าแม่อุ้ยมีจำนวนน้อยลง ประกอบกับวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมจางหายไป

Zipmex ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาการทอซิ่น และสนับสนุนกลุ่มช่างทอ และเปิดประสบการณ์ พิพิธภัณฑ์ออนไลน์กับอาจารย์ อมาภรณ์ ปวงรังษี เจ้าของเฮือนผ้าอาภรณ์ ผ่านแพลตฟอร์ม ZipWorld ของเรา

มาร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้วยผ้าไหมไทยรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นซึ่งทำจากผ้าไหมล้านนาแบบดั้งเดิม

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด