Thai Silk

Thai Silk

Thai Silk Pah Sin Teen Jok of Royal Chiangmai Blue Hem

คุณสามารถระบุจำนวนได้ที่หน้าชำระเงิน

อนุรักษ์งานฝีมือผ้าไหมไทยและปลดล็อกสิทธิพิเศษในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ของเฮือนผ้าอาภรณ์เพื่อเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมของผ้าไหมล้านนา

ร่วมเฉลิมฉลองผ้าไหมไทยล้านนากับช่างฝีมือหญิงเฮือนผ้าอาภรณ์ที่ สืบสานมรดกแห่งผ้าไหมล้านนามากว่า 20 ปี

The art of Thai silk

- ผ้าซิ่นตีนจกราชสำนักเชียงใหม่

- ตัวซิ่นเป็นผ้าไหม ตีนมีลวดลายลวดลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดกัน เรียกว่า “ลายขอในโคม” และส่วนด้านล่างของตีนซิ่นลายเป็นเส้นห้อยลงไปเรียกว่า “หางสะเปา”

- วัสดุเส้นยืนเป็นฝ้าย และเส้นพุ่ง เส้นไหม ประกอบกับจกลายด้วยดิ้นโลหะอินเดียสีทอง

- ใช้เวลาทอถึง 3 สัปดาห์

Pah Sin Heritage

ผ้าซิ่นเป็นเครื่องแต่งกายของหญิงล้านนา ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ทางภาคเหนือของไทย ที่บอกเล่าวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ล้านนาผ่านลวดลายที่ถักทอขึ้น และแสดงถึงภูมิปัญญาของช่างทอผ้าโบราณ ปัจจุบันถือเป็นของหายาก เพราะช่างทอที่เรียกว่าแม่อุ้ยมีจำนวนน้อยลง ประกอบกับวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมจางหายไป

Zipmex ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาการทอซิ่น และสนับสนุนกลุ่มช่างทอ และเปิดประสบการณ์ พิพิธภัณฑ์ออนไลน์กับอาจารย์ อมาภรณ์ ปวงรังษี เจ้าของเฮือนผ้าอาภรณ์ ผ่านแพลตฟอร์ม ZipWorld ของเรา

มาร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้วยผ้าไหมไทยรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นซึ่งทำจากผ้าไหมล้านนาแบบดั้งเดิม

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด